A picture

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából

Véletlenszerű kiválasztás a galériából

Navigáció

Oldal elküldése e-mailben

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Ján Méri

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o nájme areálu športového ihriska

638/2022

100,00 EUR

Soňa Csibová

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Monika Czetli

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Monika Sárosfai

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Štefan Földváry

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Zita Horváthová

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Margita Hobothová

Obec Blatná na Ostrove

13.09.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra

zo dňa 13092022

Nincs megadva

Andrea Sárosfaiová

Obec Blatná na Ostrove

17.08.2022

Zmluva o dielo

569/2022

103 945,73 EUR stotritisícdeväťstoštyridsaťpäť eur sedemdesiattri centov

LAST s.r.o.

Obec Blatná na Ostrove

03.08.2022

Darovacia zmluva

555/2022

200,00 EUR dvesto eur

Obec Blatná na Ostrove

MARMUS

01.08.2022

Darovacia zmluva

1307/22/SPPD/CEZ

2 000,00 EUR

Obec Blatná na Ostrove

SPP- distribúcia ,a.s.

28.07.2022

Zmluva o dielo

33/2022

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

INKUBÁTOR KOMARNO - Centrum pre podporu činnosti podnikateľov, n.o.r

Obec Blatná na Ostrove

27.07.2022

Zmluva o dielo

533/2022

11 393,41 EUR

Horizont Al, s.r.o.

Obec Blatná na Ostrove

01.07.2022

Dohoda číslo 22/04/054/96

Dohoda - aktivačná činnosť

379,62 EUR tristosedemdesiatdeväť eur šesťdesiatdva centov

Obec Blatná na Ostrove

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

23.06.2022

Príkazná zmlua

26/VO/07/2021/POI

20,00 EUR dvadsať eur

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Blatná na Ostrove

09.05.2022

Zmluva č. 322 0085 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3220085

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Blatná na Ostrove

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

26.02.2022

Zmluva na dodanie tovaru

zo dňa 25.02.2022

15 438,00 EUR

Veríme v zábavu s.r.o.

obec Blatná na Ostrove

24.02.2022

Zmluva o dielo

232/2022

1 600,00 EUR tisícšesťsto eur

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Blatná na Ostrove

21.12.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatná na Ostrove v roku 2021

3/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

TJ Dynamo

Obec Blatná na Ostrove

16.12.2021

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) - Dodatok č. 1

50/003/21

287,50 EUR dvestoosemdesiatsedem eur päťdesiat centov

Obec Blatná na Ostrove

Prima banka Slovensko, a.s.

19.11.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatná na Ostrove v roku 2021

1/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Rímskokatolická cirkev farnosť Holice

Obec Blatná na Ostrove

19.11.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Blatná na Ostrove v roku 2021

2/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Csemadok ZO Blatná na Ostrove

Obec Blatná na Ostrove

10.11.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

9338/2021

bezodplatne

Obec Blatná na Ostrove

NASES

30.07.2021

Darovacia zmluva

29072021_2

100,00 EUR sto eur

Obec Blatná na Ostrove

Gejza Mayer

30.07.2021

Darovacia zmluva

29072021_1

150,00 EUR stopäťdesiat

Obec Blatná na Ostrove

MTZ Slovakia s.r.o.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: