Materská škola

zapis

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Blatná na Ostrove

Magya Tanítási Nyelvü Óvoda, Sárosfa

 

Poštová adresa:  Blatná na Ostrove 203930 32

                                                                MŠ

Kontakty: 
tel. č.  031/ 5598220
e-mail:   ms@blatnanaostrove.sk 
Web:      www.blatnanaostrove.sk
FB:       https://www.facebook.com/sarosfa/

 

                                         
MS

              

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci:
               Riaditeľka: Bc. Beáta Ledeczky
               Učiteľky: Skupina 3-4 ročné deti:  Bc. Balogh Enikő, Sinda Horváthová
                                       Skupina 4-5-6 ročné deti:  Bc. Beáta Ledeczky, Bc.Véghová Emese

              MS

 

 

 

 

 

 

Kde sa nachádzame, čo ponúkame?

Škola sa nachádza oproti detskému parku, v peknom a tichom prostredí obklopenom stromami a zeleňou.

  • Školský areál má vlastné nádvorie so športovým ihriskom, detským futbalovým ihriskom, basketbalovým košom, šmykľavkami, preliezačkami a hojdačkami.
  • Materskú školu v školskom roku 2021/22  navštevuje 43 detí. Vyučovanie prebieha v dvoch triedach.
  • Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. 
  • Prevádzka materskej školy: 6:30 - 16:30 hod.