A picture

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom na území obce Blatná na Ostrove pre rok 2021 

 

            Vážení občania!

 

           Podľa zákona o odpadoch výška poplatku za skládkovanie netriedeného (zmesového) odpadu závisí od úrovne jeho vytriedenia, čo má vplyv na stanovenie výšky poplatku občanov za odpad. Tešíme sa, že naši občania si uvedomujú význam triedenia a recyklácie odpadov. Dokazuje to miera vytriedeného odpadu, ktorá sa každoročne zvyšuje: v roku 2018 pomer vytriedeného odpadu bol 10,18%, v roku 2020 už jemne prevýšil 40%. V minulom roku sme celkom vytriedili 263 ton odpadu – papier, plasty, sklo, zelený odpad, textil atď.  Vďaka tomu, že sme viac triedili, poplatok za skládkovanie zmesového odpadu sa zvýšil iba v malej miere. Príjmy z poplatkov od občanov za odpad  stále nepokrývajú výdavky obce, avšak  miera vytriedenia zabezpečila, že príspevok obce na poplatok každého jedného občana ostala nezmenená. Dotácia obce na osobu zostala vo výške 7,00 eur.

Výdavky na odpadové hospodárstvo môžeme ďalej znižovať tým, že znížime množstvo komunálneho (netriedeného) odpadu. Za týmto účelom sme sa zapojili do projektovej výzvy ministerstva životného prostredia. Vďaka úspešnému projektu sme nakúpili kompostéry, ktoré rozdáme do každej domácnosti, čím zabezpečíme triedenie odpadu z kuchyne a zo záhrad. Tento odpad už nedávajme do čiernej nádoby na komunálny odpad, ale do kompostérov. Získame tým vzácnu druhotnú surovinu pre našu záhradu.     

Snažme sa o to, aby sme čo najmenej odpadu dávali do smetnej nádoby pre komunálny odpad a tým aj na skládku odpadov. Veríme, že spoločnými  silami a vzájomnou spoluprácou náš cieľ dosiahneme. Podľa platného zákona, každá domácnosť od roku 2023 bude platiť podľa skutočne vyprodukovaného odpadu, nakoľko smetné nádoby budú označené čipom a pri každom odvoze vážené.  Pripravme sa na toto obdobie! Osvojme si viac pravidlá triedenia, pretože naše správanie ovplyvní obsah našej peňaženky! Prosíme Vás, pozorne si prečítajte dole uvedený návod triedenia.

 

              Za spoluprácu ďakujeme.

 

1. NETRIEDENÝ (KOMUNÁLNY) ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:

Na  tento účel je možné používať 110 alebo 120 litrové kovové alebo umelohmotné nádoby. Termín odvozu je nezmenený, uskutoční sa v pondelok, dvojtýždenným intervalom, každý párny týždeň. Označovanie smetných nádob používaných na komunálny odpad s nálepkou na rok 2021 budú vykonávať zamestnanci obecného úradu. Uskutoční sa v deň odvozu, v pondelok, dňa 17. mája 2021, v čase od 8,00 – do 16,00 hodiny. Smetné nádoby v uvedenom čase nechávajte na verejnom priestranstve.

 

2. TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:

PAPIERzbiera sa v domácnostiach (odvoz podľa harmonogramu), prípadne do kontajnera na zbernom mieste alebo na školskom dvore. Do čoho zbierame: plastová smetná nádoba.  Čo zbierame?  Noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne  zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier, kartóny. Čo nezbierame? Tetrapakové obaly (od mlieka, džúsov) povoskovaný papier, papier znečistený tukom, plienky.
PLAST –   zbiera sa v domácnostiach  (odvoz podľa harmonogramu). Do čoho zbierame: plastové vrecia. Čo zbierame?  PET fľaše od  nealko nápojov, sirupov, vína (pred zberom zašliapnite), fľaše od   čistiacich prostriedkov (šampónov, tekutých mydiel, aviváže), Tetrapack krabice (od mlieka, a minerálok), plechovky,   (pivo, nealko nápoje), kovové konzervové plechovky, baliaci materiál (igelitové sáčky, tašky, vrecia), poháre od šalátov, jogurtov, smotany, kelímky od masla a margarínov, fľaše od oleja, obedáre, plastové poháre a taniere, agrofóliu, rozbité debne, záhradkársky nábytok, bandasky, kanistre, vedrá. Čo nezbierame? Znečistený plastový a kovový odpad, linoleum,  molytan, polystyrén.
POUŽITÝ  KUCHYŇSKY  OLEJ – zbiera sa do PET fliaš, do vyhradenej zbernej nádoby na zbernom dvore.
POLYSTYRÉN – zbiera sa do veľkých vriec na zbernom dvore.
SKLO – zbiera sa do zberných nádob (nie pri nádob) pri cintoríne.
BATÉRIE –   odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni  alebo na zbernom mieste.
PLASTOVÉ VRCHNÁČIKY – do zbernej nádoby tvaru srdce, pri potravinách Szilárd.
ELEKTRONICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE – odovzdať pri nákupe nových spotrebičov v predajni alebo na zbernom mieste.
TEXTIL –  do zberných nádob pri cintoríne, alebo je možné darovať  na  dobročinné účely: termín  a  miesto  zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.BIOLOGICKÝ ODPAD - kompostuje sa  vo vlastných záhradách: pokosená tráva, burina, lístie a kôra, zvädnuté časti rastlín, odrezané konáriky drevín, odrezky z kríkov, živých plotov, kuchynský odpad - zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia,  škrupiny vajec, káva, čaj. Na zbernom mieste naďalej prijímame iba pokosenú trávu.
DREVENÝ ODPAD – triedenie na zbernom mieste, zvlášť: - haluzina,  konáre a kríky,  - dosky, hranoly a hrubšie konáre, - okenné rámy.
PNEUMATIKY – odovzdať distribútorovi, t.j. predajcovi alebo v servise pri výmene pneumatík.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – Poplatok  za  drobný  stavebný  odpad hradí  producent, ktorý  tento odpad  vyprodukoval. Fyzická  osoba  (nie podnikateľ) poplatok zaplatí v hotovosti  na  obecnom  úrade, pred  uložením  drobného  stavebného  odpadu na zberné miesto. Výška poplatku je nasledovný: fúrik stavebný 2,05 €, dvojkolesový   ručný  vozík  4,10  €, menší  príves  s nosnosťou  do 200  kg – 8,20  €,  príves  za  osobný  automobil  s  nosnosťou  do  400 kg – 16,40  €. Po zaplatení  poplatku  na  úrade  producent  odpadu  obdrží  potvrdenie  o  zaplatení a žetón.  Pri odovzdaní odpadu na zbernom mieste žetón odovzdá zamestnancovi zberného dvora.      


3. OSTATNÝ NETRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:

Ostatný netriedený odpad môžu obyvatelia obce bezplatne uložiť na zbernom mieste pri futbalovom ihrisku (okrem nábytku), alebo odovzdať pri uskutočnení mimoriadneho zberu (aj nábytok). Mimoriadny zber sa uskutočňuje 1x do roka (jeseň),  termín a spôsob sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

 

Otváracie hodiny zberného miesta (pri futbalovom ihrisku)

 

apríl -september

október - marec

Pondelok

15,00 – 18,00 h.

14,00 – 17,00 h.

Piatok

15,00 – 18,00 h.

14,00 – 17, 00 h.

Sobota – prvá sobota  v každom mesiaci

9,00 – 12,00 h.

9,00 -  12, 00 h.

 

Maximálne množstvo bezplatne vyvezeného netriedeného odpadu na zberné miesto: 1 fúrik za mesiac/domácnosť alebo menší príves s nosnosťou do 200 kg za štvrťrok/domácnosť. Väčšie množstvo netriedeného odpadu je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady na skládke vo Veľkej Pake!

 

Harmonogram odpadu