A picture

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

 

Informácie o nakladaní s odpadom na území obce Blatná na Ostrove pre rok 2022 

 

 

1. NETRIEDENÝ (KOMUNÁLNY) ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Na  tento účel je možné používať 110 alebo 120 litrové kovové alebo umelohmotné nádoby. Uskutoční sa v pondelok, dvojtýždenným intervalom, každý párny týždeň. Označovanie smetných nádob používaných na komunálny odpad s nálepkou na rok 2022 budú vykonávať zamestnanci obecného úradu v deň odvozu,, dňa 16. mája 2022 (pondelok), v čase od 8,00 – do 16,00 hodiny. Smetné nádoby v uvedenom čase nechávajte na verejnom priestranstve.

 

Občania s trvalým pobytom na území obce môžu ostatný netriedený odpad v obmedzenom množstve uložiť  bezplatne na zbernom mieste pri futbalovom ihrisku.  Maximálne množstvo bezplatne vyvezeného netriedeného odpadu je: 1 fúrik za mesiac/domácnosť alebo menší príves s nosnosťou do 200 kg za štvrťrok/domácnosť. Väčšie množstvo je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady na skládke vo Veľkej Pake! Veľkoobjemový netriedený odpad (napr. nábytok, koberec...) je možné odovzdať pri uskutočnení mimoriadneho zberu, ktorý sa uskutočňuje 1x do roka (jeseň). Termín a spôsob sa vyhlasuje v miestnom rozhlase. Uloženie  odpadu je možné počas otváracích hodín zbernej plochy obce!   

 

NOVÁ INFORMÁCIA!

Na zbernej ploche sme zabezpečili uloženie ďalej použiteľných predmetov. Na tento účel je vyhradený  uzavretý priestor s prístreškom. Je tu možné uložiť prebytočné funkčné predmety, ktoré budú môcť obyvatelia ďalej odobrať a použiť. O uložení predmetov rozhodne správca zbernej plochy. Podrobnejšie informácie sú v letáku „Interreg”.

 

Otváracie hodiny zberného miesta

(pri futbalovom ihrisku)

 

apríl -september

október - marec

Pondelok

15,00 – 18,00 hod.

14,00 – 17,00 hod.

Piatok

15,00 – 18,00 hod.

14,00 – 17,00 hod.

Sobota – prvá sobota  v každom mesiaci

9,00 – 12,00

hod.

9,00 -  12, 00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

 

PAPIER - zbiera sa v domácnostiach do nádoby pre papier (odvoz podľa  harmonogramu), prípadne do kontajnera na zbernom mieste alebo na školskom dvore.

Do čoho zbierame: plastová smetná nádoba.  Čo zbierame?  Noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne  zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier, kartóny. Čo nezbierame? Tetrapakové obaly (od mlieka, džúsov) povoskovaný papier, papier znečistený tukom, plienky.

 

PLAST –   zbiera sa v domácnostiach do vriec (odvoz podľa harmonogramu). Do čoho zbierame: plastové vrecia. Čo zbierame?  PET fľaše od  nealko nápojov, sirupov, vína (pred zberom zašliapnite), fľaše od   čistiacich prostriedkov (šampónov, tekutých mydiel, aviváže), Tetrapack krabice (od mlieka, a minerálok), plechovky,   (pivo, nealko nápoje), kovové konzervové plechovky, baliaci materiál (igelitové sáčky, tašky, vrecia), poháre od šalátov, jogurtov, smotany, kelímky od masla a margarínov, fľaše od oleja, plastové obedáre, plastové poháre a taniere, agrofóliu, rozbité debne, záhradkársky nábytok, bandasky, kanistre, vedrá. Čo nezbierame? Znečistený plastový a kovový odpad, linoleum,  molytan, polystyrén.  Plastové fľaše stlačte! Budete mať viac  miesta vo vreciach a my budeme prevážať menej vzduchu.

 

POUŽITÝ  KUCHYŇSKÝ  OLEJ – zbiera sa do PET fliaš, do vyhradenej zbernej nádoby na zbernom dvore.

 

POLYSTYRÉN – zbiera sa do veľkých vriec na zbernom dvore.

 

SKLO – zbiera sa do zberných nádob pri cintoríne. Uloženie skla vedľa nádoby je zakázané! ČELNÉ SKLÁ VOZIDIEL NEZBIERAME!

 

BATÉRIE –   odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni  alebo na zbernom mieste.

 

PLASTOVÉ VRCHNÁČIKY – do zbernej nádoby tvaru srdce, pri potravinách Mini-Metro.

 

ELEKTRONICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE – odovzdať pri nákupe nových spotrebičov v predajni alebo na zbernom mieste.

 

TEXTIL –  do zberných nádob pri cintoríne, alebo je možné darovať  na  dobročinné účely: termín  a  miesto  zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

 

BIOLOGICKÝ ODPAD  - kompostuje sa  vo vlastných záhradách: pokosená tráva, burina, lístie a kôra, zvädnuté časti rastlín, odrezané konáriky drevín, odrezky z kríkov, živých plotov, kuchynský odpad - zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia,  škrupiny vajec, káva, čaj. Na zbernom mieste naďalej prijímame iba pokosenú trávu.

 

DREVENÝ ODPAD – triedenie na zbernom mieste, zvlášť: - haluzina,  konáre a kríky,  - dosky, hranoly a hrubšie konáre, - okenné rámy.

 

PNEUMATIKY – odovzdať distribútorovi, t.j. predajcovi alebo v servise pri výmene pneumatík.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – Poplatok hradí  producent, ktorý  tento odpad  vyprodukoval. Fyzická  osoba  (nie podnikateľ) poplatok zaplatí v hotovosti  na  obecnom  úrade, pred  uložením  drobného  stavebného  odpadu na zberné miesto. Výška poplatku: fúrik stavebný 2,05 €, dvojkolesový   ručný  vozík  4,10  €, menší  príves  s nosnosťou  do 200  kg – 8,20  €,  príves  za  osobný  automobil  s  nosnosťou  do  400 kg – 16,40  €. Po zaplatení  poplatku  na  úrade  producent  odpadu  obdrží  potvrdenie  o  zaplatení a žetón.  Pri odovzdaní odpadu na zbernom mieste žetón odovzdá zamestnancovi zberného dvora.    

 

Štatistické informácie obce o odpadoch za rok 2021:

 

  • Vytriedený odpad                                  205,538 t
  • Zmesový komunálny odpad                  229,55 t
  • Objemový odpad                                   38,18 t
  • Drobný stavebný odpad                        22,51 t
  • Pomer vytriedeného odpadu                41,45%
  • Dotácia obce na poplatok za komunálny odpad  7,00 Eur/osoba/rok .  

     
  • ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE Z OBCE 2021(súbor .pdf)