A picture

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom na území obce Blatná na Ostrove pre rok 2020 

 

            Vážení občania!

 

Rok 2019 priniesol významné zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva. Uloženie odpadu na skládkach je od januára drahšie. Vyplýva to z novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu závisí od úrovne jeho vytriedenia. Podľa nariadenia vlády, počas najbližších rokov sa bude ročne zvyšovať. Výdavky za uloženie sa priamo dotýkajú aj peňaženky občanov: výška poplatku občana za komunálny odpad sa vypočítava z výdavkov obce vynaložených na tento účel. Obec na rok 2020 zvýšila  poplatky za odvoz odpadu na 27,01Eur, poplatok však nepokrýva výdavky obce. Na každú osobu doplácame  7,00 eur. Následkom zvyšovania množstva uloženého odpadu a nízkej úrovne vytriedeného odpadu v budúcnosti môže mať  za následok zvýšenie poplatku za komunálny odpad.

Čo môžeme urobiť, aby sme ďalšiemu zvyšovaniu zabránili? Oveľa pozornejšie, dôslednejšie a  väčšej miere musíme triediť.  Ďalej je potrebné zmeniť uhol pohľadu na vec: napr. obmedzujme nákup tovarov v plastovom obale (kupujme čerstvé potraviny), používajme textilné nákupné tašky atď.  Snažme sa,  aby sme čo najmenej odpadu uložili do nádoby pre komunálny odpad, ktorej obsah končí na skládke. V záujmu dosiahnutiu nášho spoločného cieľa prosíme, pozorne prečítajte doleuvedený návod triedením. Správnym triedením znižujeme objem komunálneho odpadu!

 

Za spoluprácu ďakujeme.


NETRIEDENÝ (KOMUNÁLNY) ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:

Na  tento účel je možné používať 110 alebo 120 litrové kovové alebo umelohmotné nádoby. Termín odvozu je nezmenený, uskutoční sa v pondelok, dvojtýždenným intervalom, každý nepárny týždeň.

 

TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:

PAPIERzbiera sa v domácnostiach (odvoz podľa harmonogramu), prípadne do kontajnera na zbernom mieste alebo na školskom dvore.

Do čoho zbierame: plastová smetná nádoba.  Čo zbierame?  Noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne  zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier, kartóny. Čo nezbierame? Tetrapakové obaly (od mlieka, džúsov) povoskovaný papier, papier znečistený tukom, plienky.

                                

PLAST –   zbiera sa v domácnostiach  (odvoz podľa harmonogramu). Do čoho zbierame: plastové vrecia. Čo zbierame?  PET fľaše od  nealko nápojov, sirupov, vína (pred zberom zašliapnite), fľaše od   čistiacich prostriedkov (šampónov, tekutých mydiel, aviváže), Tetrapack krabice (od mlieka, a minerálok), plechovky,   (pivo, nealko nápoje), kovové konzervové plechovky, baliaci materiál (igelitové sáčky, tašky, vrecia), poháre od šalátov, jogurtov, smotany, kelímky od masla a margarínov, fľaše od oleja, obedáre, plastové poháre a taniere, agrofóliu, rozbité debne, záhradkársky nábytok, bandasky, kanistre, vedrá. Čo nezbierame? Znečistený plastový a kovový odpad, linoleum,  molytan, polystyrén.

 

 

 

POUŽITÝ  KUCHYŇSKY  OLEJ – zbiera sa do PET fliaš, do vyhradenej zbernej nádoby na zbernom dvore.

POLYSTYRÉN – zbiera sa do veľkých vriec na zbernom dvore.

SKLO – zbiera sa do zberných nádob pri cintoríne.

BATÉRIE – odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni  alebo na zbernom mieste.

PLASTOVÉ VRCHNÁČIKY – do zbernej nádoby tvaru srdce, pri potravinách Szilárd.

ELEKTRONICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE – odovzdať pri nákupe nových spotrebičov v predajni alebo na zbernom mieste.

TEXTIL –  do zberných nádob pri cintoríne, alebo je možné darovať  na  dobročinné účely: termín  a  miesto  zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

Biologický odpad  - kompostuje sa  predovšetkým vo vlastných záhradách: pokosená tráva, lístie a kôra, zvädnuté časti rastlín, odrezané konáriky drevín, odrezky z kríkov, živých plotov, burina, kuchynský odpad, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, zvyšky jedál, kávové usadeniny, šupky z ovocia. Na zbernom mieste je možné odovzdať iba pokosenú trávu, lístie  a kôru.

DREVENÝ ODPAD – triedenie na zbernom mieste, zvlášť: - haluzina,  konáre a kríky,  - dosky, hranoly a hrubšie konáre, - okenné rámy.

PNEUMATIKY – odovzdať distribútorovi, t.j. predajcovi alebo v servise pri výmene pneumatík.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – Poplatok  za  drobný  stavebný  hradí  producent, ktorý  tento odpad  vyprodukoval. Fyzická  osoba  (nie podnikateľ) poplatok zaplatí v hotovosti  na  obecnom  úrade, pred  uložením  drobného  stavebného  odpadu na zberné miesto. Výška poplatku je nasledovný: fúrik stavebný 2,05 €, dvojkolesový   ručný  vozík  4,10  €, menší  príves  nosnosťou  do 200  kg – 8,20  €,  príves  za  osobný  automobil  s  nosnosťou  do  400 kg – 16,40  €. Po zaplatení  poplatku  na  úrade  producent  odpadu  obdrži  potvrdenie  o  zaplatení a žetón.  Pri odovzdaní odpadu na zbernom mieste žetón odovzdá zamestnancovi zberného dvora.      

 

OSTATNÝ NETRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:

Ostatný netriedený odpad môžu obyvatelia obce bezplatne uložiť na zbernom mieste pri futbalovom ihrisku (okrem nábytku), alebo odovzdať pri uskutočnení mimoriadneho zberu (aj nábytok). Mimoriadny zber sa uskutočňuje sa 1x do roka (jeseň),  termín a spôsob sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

 

Maximálne množstvo bezplatne vyvezeného netriedeného odpadu na zberné miesto: 1 fúrik za mesiac/domácnosť alebo menší príves s nosnosťou do 200 kg za štvrťrok/domácnosť. Väčšie množstvo netriedeného odpadu je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady na skládke vo Veľkej Pake!

Harmonogram odpadu