Óvoda


Óvoda Sárosfa

 

Postacím:

Materská škola s VJM v Blatnej na Ostrove

930 32 Blatná na Ostrove č. 204

 

Elérhetőségek:

telefonszám:     +421 31/5598220
e-mail:    ms@blatnanaostrove.sk
web:   www.blatnanaostrove.sk

 


iskolakonyha

Konyha:                                                             
 
 

Konyhavezető: Sárosfai Mónika                         
e-mail:  sj@blatnanaostrove.sk 
telefonszám: +421 910/128880

 

 

 

 

Obec Blatná na Ostrove – Sárosfa Község

930 32 Blatná na Ostrove č. 203

 

A SZK Nemzeti Tanácsa 2003.évi 596-os számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvény értelmében, valamint a SZK Nemzeti Tanácsa 2003. évi 552-es számú, közszolgálatban végzett munkáról szóló törvénye értelmében

 

Sárosfa Község pályázatot hirdet 

a Magyar Tannyelvű Óvoda Sárosfa igazgatói tisztségének betöltésére.

 

Képzettségi követelmények:

  • megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2019. évi 138-as törvénye értelmében (II. szintű felsőfokú pedagógiai végzettség)
  • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a SZK NT 596/2003-as sz. törvényének 3. paragrafusa alapján
  • az első attesztációs vizsga letétele az SZK NT 2019. évi 138-as törvénye értelmében
  • erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT 2003. évi 552-es sz. törvényének 3. paragrafusa
  • egészségügyi alkalmasság
  • az államnyelv ismerete és a magyar nemzeti kisebbség nyelvének ismerete
  • számítógépes ismeretek,
  • az általános érvényű rendeletek ismerete az iskolaügy terén
  • rugalmasság, megbízhatóság, felelősségtudat,
  • vezetői, kommunikációs és szervezői képessége,

 

A leadandó iratok, okmányok jegyzéke:

   • kérvény a pályázatba való besorolásra,
   • a legmagasabb iskolai végzettséget és az első attesztációt igazoló okirat  hitelesített másolata
   • okirat a pedagógiai gyakorlatról,
   • szakmai önéletrajz,
   • becsületbeli nyilatkozat az erkölcsi feddhetetlenségről, továbbá arról,, hogy a pályázó személye nincs
     meggyanúsítva és személye ellen nem történt vádemelés,
   • az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos tervezet
   • munka-alkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
   • a pályázó írásos beleegyezése személyes adatainak feldolgozásához ( SZK NT 18/2018 sz.T.t.  
     rendeletének értelmében ).

A megbízatási időszak kezdete: 2023. szeptember 1.

 

Információk a pályázat beadásához:

• az írásos pályázati jelentkezést a leadandó okmányokkal együtt a következő címre kell eljuttatni: Obecný úrad Blatná na Ostrove – Községi Hivatal Sárosfa, Blatná na Ostrove č. 203, 930 32 postai úton, vagy személyesen a községi hivatal iktatójába,

• leadási határidő: 2023. május 24., 16:00 óráig,

• a boríték kötelező megjelölése: „Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Blatná na Ostrove – NEOTVARAŤ.“

• FIGYELMEZTETÉS: meghatározó a pályázati anyag beérkezésének időpontja!

 

A meghallgatás helye és időpontja:

A meghallgatás helye a Sárosfai Községi Hivatal, időpontja 2023.május 31.    

 

Sárosfa, 2023. április 13. 

                                                                                   Mgr. Földváry Terézia, polgármester