Obecný cintorín

Vážený Nájomca,

v tejto sekcii nájdete informácie ohľadom hrobových miest, nájomného, nájomných zmlúv, prevádzkovania cintorína v Blatnej na Ostrove .

V prípade, že Vami hľadané informácie tu nenachádzate, kontaktujte prosím prevádzkovateľa:

Obecný úrad Blatná na Ostrove na tel. č. 031 / 55 98 115, alebo osobne v úradných hodinách.

 

Ohľadom nájomných zmlúv Vám informácie ochotne poskytne referentka Monika Czetli.

 

Virtuálne zapálenie sviečky a umiestnenie kvetov je na stránke:

https://www.cintoriny.sk/src/index.php?Hladaj1=1&type=&Obec=Blatn%C3%A1%20na%20Ostrove