Csemadok

Základná organizácia Blatná na Ostrove
(Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku)

Csemadok logo

 

 

IČO: 00 177717

Identifikátor: 314 

Vedenie organizácie:

Predseda: Mgr. Földváry Terézia

Podpredseda: Alžbeta Véghová

Pokladníčka: Monika Czetli

Revízna komisia:  Mgr. Andrea Sárosfaiová, Mgr. Alžbeta Hliváková

Ďalší členovia vedenia:  RNDr. Rozália Horváth MPh., Elvíra Nagyová, Dušan Nagy,
Ing. Mária Nagyová, Zuzana Mayerová, Mgr. Andrea Molnárová, Helena Szerdová

Štatutárnym zástupcom organizácie je predseda a podpredseda organizácie.