Základná škola

s VJM Blatná na Ostrove

 

 iskola

Poštová adresa:
Blatná na Ostrove 203
930 32

Kontakty: 
tel. č.  +421 31/ 5598195
e-mail:   zs@blatnanaostrove.sk 
Web:      www.blatnanaostrove.sk
FB:       https://www.facebook.com/sarosfa/

                                                         

iskola2               

Zamestnanci: 
Riaditeľka: Mgr. Alžbeta Hliváková
Učiteľky:    Mgr. Lilla Lénárthová, Mgr. Alžbeta Hliváková

Asistentka: Alžbeta Véghová

Vychovávateľka: Eva Kozmérová              

 

Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.
Vedúca ŠJ:  Monika Sárosfai
e-mail: sj@blatnanaostrove.sk                
Kontakt: +421 910/128 880 - oznámiť zmeny je možné do 7:30h.

iskolakonyha

 

Kde sa nachádzame, čo ponúkame?

Škola sa nachádza oproti detskému parku, v peknom a tichom prostredí obklopenom stromami a zeleňou.

Jedinečná príležitosť rozvinúť svoje osobnostné aktivity :

  • Školský areál má vlastné nádvorie so športovým ihriskom, detským futbalovým ihriskom, basketbalovým košom, šmykľavkami, preliezačkami a hojdačkami.
  • Školský dvor zdobí niekoľko interaktívnych hier. Človeče nehnevaj sa! , Twister
  • Zriaďovateľ  v spolupráci so Školou a  MŠ pripravil aktivitu, ktorá je  tesne pred dokončením. DETSKÉ DORAVNÉ IHRISKO v areáli  školy prostredníctvom zaujímavého projektu umožní pre niekoľko generácii školákom  možnosť sa v praxi  naučiť dopravným zručnostiam.
  • Málotriedna Základná škola má  súčasnosti 5 žiakov. V školskom roku 2020/21  výučba prebieha v dvoch triedach.
  • Prioritou školy je, aby jednotlivé ročníky dostali príležitosť vzdelávať sa v samostatných skupinách. V budove školy sa nachádzajú dve  kvalitne  vybavené triedy, jedna trieda je používaná aj ako telocvičňa. V druhej miestnosti prevádzkujeme školský klub a vzdelávanie cudzieho jazyka.
  • V rámci aktivít, zábavy v interiéri školy pre našich žiakov  ponúkame možnosti vzdelávania sa interaktívnou tabuľou.  Aktivity s edukačným zámerom  obohacujeme činnosťami  na matematickom zábavnom chodníku, detskom kútiku, hrami  pre rozvíjanie pohybových zručností  a celostnej osobnosti žiaka. 

Škola je otvorená od 7.00 hodiny.
Školský klub je v prevádzke do 16.00 hodiny.

 

ihrisko   ZŠ a MŠ