Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia stavebníctva a životného prostredia

predseda komisie: Mgr. Ján Szabó
členovia komisie:   Robert Kalina, st. Jozef Szerencsés, st. Zoltán Thaly, Mgr. Monika Plavá                          

Komisia vzdelávania, kultúry a športu

predseda komisie:  Monika Bölcsová
členovia komisie:    Lehel Nagy, Ing. Dalibor Hlivák, Mgr. Ibolya Cseh, st. Ladislav Cseh                                 

Komisia ochrany verejného záujmu

predseda komisie:  Ing. Dalibor Hlivák
členovia komisie:   Monika Bölcsová, Robert Kalina