Nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia obce Blatná na Ostrove

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb

vzn1_2008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,63 kB
Stiahnuté: 668×
Vložené: 23. 1. 2017

VZN č. 6/2008 o poplatkoch na cintoríne

vzn č. 6-2008 o poplatkoch na cintoríne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,27 kB
Stiahnuté: 567×
Vložené: 16. 5. 2017

VZN č. 1/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

vzn_12012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Stiahnuté: 752×
Vložené: 23. 1. 2017

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadya drobné stavebné odpady

vzn_22012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,76 MB
Stiahnuté: 1,073×
Vložené: 23. 1. 2017

Dôvodová správa k VZN č. 2/2012

dov_spr_vzn_22012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 763,33 kB
Stiahnuté: 713×
Vložené: 23. 1. 2017

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012

dodatok č. 2 k vzn č.2-2012 o miestnych daniach a o miestnom popl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 762×
Vložené: 16. 5. 2017

VZN č. 4/2012 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Blatná na Ostrove

vzn_42012_MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,65 MB
Stiahnuté: 808×
Vložené: 8. 2. 2021

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa MŠ a žiaka školských zariadení na území obce Blatná na Ostrove

vzn1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 684×
Vložené: 23. 1. 2017

VZN č. 2/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

vzn2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,74 kB
Stiahnuté: 732×
Vložené: 23. 1. 2017

VZN č. 3/2013 o výške príspevku dieťaťa v MŠ

vzn3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 913,84 kB
Stiahnuté: 696×
Vložené: 16. 5. 2017

VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií

vzn4_2013dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57 kB
Stiahnuté: 722×
Vložené: 23. 1. 2017

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2013

pr1_vzn4_2013dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76 kB
Stiahnuté: 676×
Vložené: 24. 1. 2017

Príloha č. 2 k VZN č. 4/2013

pr2_vzn4_2013dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52 kB
Stiahnuté: 729×
Vložené: 23. 1. 2017

Príloha č. 3 k VZN č. 4/2013

pr3_vzn4_2013dotacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB
Stiahnuté: 700×
Vložené: 23. 1. 2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce

vznč.1-2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 987,01 kB
Stiahnuté: 661×
Vložené: 16. 5. 2017

Príloha k VZN č. 1/2016

príloha k vzn č. 1-2016 - mapa zákaz voľného pohybu psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,3 kB
Stiahnuté: 609×
Vložené: 29. 6. 2017

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

vznč.2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmia drobnými stavebn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,32 MB
Stiahnuté: 762×
Vložené: 16. 5. 2017

VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

VZN č.01-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Stiahnuté: 625×
Vložené: 2. 11. 2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017

Dodatok č.1 k VZN 01-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,33 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 13. 10. 2020

VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Blatná na Ostrove

VZN č. 2-2017 vyhlásenie záväznej častu úuemného plánu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 894,5 kB
Stiahnuté: 561×
Vložené: 27. 8. 2019
Zobrazené 1-20 z 46