Úrad

Poštová adresa:                                                                          Obecný úrad    

Obec Blatná na Ostrove
Obecný úrad Blatná na Ostrove
Blatná na Ostrove č. 203
930 32
Slovensko

 

Kontakty:


Mgr. Terézia Földváry, starostka obce
č.t.: 00 421/ 31 55 98 115
00421/918 500 470
e-mail: terezia.foldvaryova@blatnanaostrove.sk
 

Monika Czetli, referentka daní, stavebný úrad
č.t. 00421/ 31 55 98 115
e-mail: monika.czetli@blatnanaostrove.sk
 

Zita Horváthová, účtovníčka a matrikárka
č.t. 00421/ 31 55 98 115, 00421/+421 915 841 940
e-mail: zita.horvathova@blatnanaostrove.sk 

 

Ing. Anita Nagyová, personalistka, mzdy
č.t. 00421/315598115
e-mail: anita.nagyova@blatnanaostrove.sk

 

              

Obecný úrad:  00421/31 55 98 115
Web: www.blatnanaostrove.

FB:    https://www.facebook.com/sarosfa/