Referendum 2023

Referendum  21.1.2023  - informácie pre voličov
 

Informácia o podmienkach práva hlasovať - v slovenskom jazyku (272.51 kB)

Referendum - választási tájékoztató magyar nyelven (198.38 kB)

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je:

obec@blatnanaostrove.sk

Termín na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je: 02.12.2022