Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Súvisiaci obrázok

 

 

 

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov 

DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB: 29. októbra 2022  od 07:00 do 20:00 hodiny

Informácie pre voliča:   

 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku
   (Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről)

 Informácie o voľbách do samosprávy obcí na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti (12.34 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

KONTAKT pre žiadosti o špeciálne hlasovanie - do 12 hodiny dňa 28.10.2022: +421 31/5598115