Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Súvisiaci obrázok

 

 

 

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

DÁTUM A ČAS KONANIA VOLIEB: 29. októbra 2022  od 07:00 do 20:00 hodiny

 

Informácie pre voliča:  

 * Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

 * Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku
   (Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről)

 Informácie o voľbách do samosprávy obcí na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 Volebný zákon NR SR č. 180/240 Z.Z.  (novelizovaný)

 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

 Vymenovanie zapisovateľa VMK pre voľby 2022

 E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obec@blatnanaostrove.sk

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec najneskôr 85 dní pred konaním
volieb (§ 171 ods. 9) a § 176 ods. 8) zákona č. 180/2014 Z.z.). 
Počet obyvateľov v obci Blatná na Ostrove na trvalom pobyte
ku dňu 4.8.2022 je  980 (deväťstoosemdesiat).