Stavebný úrad

Žiadosti sa podávajú na Obecnom úrade v Blatnej na Ostrove. Administratívnu prácu pre Stavebný úrad Blatná na Ostrove vykonáva Spoločný obecný úrad so sídlom v Šamoríne.

Tlačivá: obecny-urad/tlaciva/

Adresa úradu:dom

Spoločný obecný úrad 
Gazdovský rad 37/A
931 01  Šamorín      

Telefónne čísla:

+421 31/ 562 4741 - 42

Úradné hodiny:   

Pondelok 8,00 - 12,00 hod.   13,00 - 15,30 hod.
Streda     8,00 - 12,00 hod.    13,00 - 16,00 hod.