Aláírás és okmány hitelesítés

A hitelesítés a községi hivatalban, a hivatali órákban történik.


Fénymásolatok és hitelesített másolatok hitelesítésekor a községi hivatal igazolja, hogy a másolat megegyezik az eredeti dokumentummal, ezért az eredeti dokumentumot fel kell mutatni. A hitelesítéskor személyi igazolványt vagy útlevelet kell felmutatni.

Aláírás hitelesítésekor elengedhetetlen a személyes jelenlét, nem hitelesíthető olyan személy aláírása, aki nem jelent meg, helyette más személy nem írhat alá. A hitelesítő könyvben az aláírást helyben kell elvégezni, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél felmutatását követően.

Az illeték készpénzben fizetendő:
- aláírás: 2,00 € minden aláírásért,
- másolat hitelesítése: 2,00 € minden oldalért

Szükséges okmányok:
- személyi igazolvány, útlevél
- eredeti okmány/dokumentum

Nem hitelesítünk:  személyi igazolvány fénymásolatát, forgalmi engedélyt, bármilyen nemű igazolványt, tulajdoni lapot, bemérést (geometrický plán), térképet, bizonylatokat (osvedčenia), pecsétlenyomatos dokumentumokat (so suchou pečaťou), külföldön bemutatásra kerülö dokumentumokat (kivétel a nyugdíjigazolás, potvrdenie o žití), amennyiben a másolat nem egyezik az eredetivel, ha a dokumentum idegen nyelven íródott (kivéve cseh nyelven, de szlovákiai felhasználásra), állapotot igazoló dokumentumot, olyan bírósági vagy egyéb  dokumentumot, melynek nincs kijelölve a jogerőssége, banki betétkönyveket, csekkeket, postai utalványokat, sorsjegyeket és hasonló jegyeket, erkölcsi bizonyítványt, színes fénymásolatokat.