Lakcímbejelentés

Állandó lakhely bejelentése  lakhely

A bejelentőt a hivatala munkatársa állítja ki, a lakos az adatok leellenőrzése után aláírásával beleegyezik a lakhely bejelentésébe. A lakcím változása a rendszerben automatikusan történik, a hivatal automatikusan kijelenti a lakost a régi lakcíméről. A lakos végzettségét, nemzetiségét és a költözés okát a hivatal a statisztikai hivatal miatt kéri bediktálni.

A bejelentkezéshez szüksége lesz

 • Érvényes személyi igazolványra vagy igazolásra a személyi igazolványról, elfogadható útlevél vagy állampolgársági igazolás (potvrdenie o štátnom občianstve). 18 év alatti gyerek bejelentéséhez születési anyakönyvi kivonatra van szükség (rodný list).
 • A tulajdonjogot az ingatlanhoz, amelybe a lakos bejelentkezik, 2018.9.1-től a hivatal elektronikusan ellenőrzi. Amennyiben technikai okokból ez nem lehetséges, a lakostól is kikérhető nyomtatott formában. Ez esetben a tulajdoni lapnak nem kell 30 napnál újabbnak lennie.
 • Hitelesített, írásos beleegyezés az ingatlantulajdonos által.

Erre a beleegyezésre nincs szükség, amennyiben:

 • a tulajdonos saját maga jelentkezik be,
 • a bejelentkező közterhet élvez az ingatlanon ( občana má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
 • az ingatlantulajdonos felesége/férje ill. kiskorú gyermeke bejelentése esetén,
 • ha a tulajdonos ill.társtulajdonosok előzőleg a hivatal munkatársa előtt sajátkezűleg írták alá a bejelentő nyomtatványon a beleegyezést.

Specifikus esetek

Gyermek bejelentése

Szlovákia területén született gyermek esetén nem szükséges bejelentőt kitölteni, mivel az a automatikusan történik az édesanya lakhelye szerint.

Amennyiben külföldön születik gyermeke, úgy be kell őt itthon jelenteni és a bejelentés napja lesz az állandó lakhelyének az első napja.

Egyéb személy bejelentése

Az ingatlantulajdonos bejelentheti egyéb családtagját az ingatlana címére, ehhez a lakos írásos, hitelesített beleegyezését kell csatolni.

Az első személyi igazolvány kiadásához szüksége igazolás

A fiatalkorúak első személyi igazolványának kiadásához az állandó lakhely igazolására lesz szükség, amit a születési anyakönyvi kivonat felmutatásával lehet kikérni (az állandó lakhely szerinti községi/városi hivatalban).

 

FIGYELEM:

Az állandó lakhely megváltoztatásakor 30 napon belül új személyi igazolványt kell kiállíttatni. Ezt az országon belül bármelyik rendőrség okmányirodájában megteheti.

 

Községen belüli lakhely változtatása

Amennyiben adott községen belül változtat állandó lakhelyet, ugyanazokat a dokumentumokat kell felmutatni, mintha másik községbe jelentkezne át.

 

Bejelentkezés átmeneti lakhelyre

Amennyiben átmeneti lakhelyre szeretne bejelentkezni, ugyanazokat a dokumentumokat kell felmutatni, mintha állandó lakhelyre jelentkezne be.

 

KIJELENTKEZÉS AZ ÁLLANDÓ LAKHELYRŐL

Szlovákián belüli költözés

Amennyiben az országon belül változtat lakhelyet, az eredeti lakhelyén nem szükséges ezt bejelentenie. Automatikusan megteszi ezt az új lakhelyének a hivatala, amikor oda bejelentkezik.

Külföldre költözés

Amennyiben tartósan (állandóra) külföldre költözik, köteles a szolvákiai állandó lakhelyéről kijelentkezni. Ezt megteheti a költözés előtt vagy után.
Ha úgy döntött, hogy végérvényesen elköltözik az országból, az állandó lakhelyén ki kell jelentkezni. Ehhez le kell adnia a személyi igazolványát az okmányirodában vagy a községi hivatalban. A továbbiakban személyazonosságát az útlevelével fogja tudni igazolni. Amennyiben külföldi lakcímet igazoló személyi igazolványt szeretne kérvényezni, az okmányirodának fel kell mutatnia az igazolást erről a küldföldi címről, vagy külföldi jogosítványt, lakcímkártyát stb.

Amennyiben már külföldön él és úgy dönt, hogy megszünteti a szlovákiai állandó lakhelyét, ezt küldföldön az illetékes szlovák nagykövetségen teheti meg. Egy meghatalmazott személy is kijelentheti Szlovákiában, írásos, hitelesített meghatalmazással.

 

Az állandó lakhely megszüntetése

Az ingatlantulajdonos megszünthetheti az ingatlanába bejelentett személyek állandó lakhelyét a következö esetekben:

 • a lakosnak nincs az ingatlanhoz semmilyen jogviszonya ( tulajdonosi vagy bérlői)
 • a lakos lakhatását bírósági határozattal megszüntették

Lakhely megszüntetésének kérvénye

 • Az ingatlan tulajdonosa/i személyi igazolvánnyal igazolják magukat
 • Kitöltik a megszüntetéshez szükséges nyomtatványt, melyet minden tulajdonos saját kezüleg aláír (vagy hitelesített meghatalmazást kell csatolni)
 • A tulajdonjogot az ingatlanhoz 2018.9.1-től a hivatal elektronikusan ellenőrzi. Amennyiben technikai okokból ez nem lehetséges, a tulajdonostól is kikérhető nyomtatott formában. Ez esetben a tulajdoni lapnak nem kell 30 napnál újabbnak lennie.

További igazolások a lakhely megszüntetéséhez:

 • jogerős határozat a válásról
 • megállapodás vagy jogerős bírósági határozat a közös tulajdon megszüntetéséről                     (vysporiadanie BSM)
 • jogerős bírósági határozat a kiköltöztetésről, az ingatlan használati jogának megszüntetéséről
 • egyéb

Nem szüntetheti meg másvalaki állandó lakhelyét

 • a tulajdonosnak
 • a társtulajdonosnak
 • a tulajdonos vagy társtulajdonos házastársának
 • a tulajdonos vagy társtulajdonos kiskorú gyermekének
 • állandó jellegű haszonélvező lakosnak (vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti)

FIGYELEM: Amennyiben megszüntették az állandó lakhelyét, erről a község hivatali hirdetőtáblájáról szerezhet tudomást, melyen az értesítés 15 napig ki lesz függesztve. Az értesítés tartalmazza a lakos kereszt- és vezetéknevét, születési dátumát.

 

NYOMTATVÁNYOK:

Súhlas s prihlásením občana na pobyt - lakcím beleegyezés

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - lakcím megszüntetés

 

Illeték:
Lakcím igazolás illetéke  5 €