Anyakönyvi hivatal

Az anyakönyv a Szlovák Köztársaság területén született, házasságot kötött vagy elhalálozott természetes személyek, valamint a külföldön született, házasságot kötött vagy elhalálozott szlovák állampolgárok személyi állapotáról vezetett állami nyilvántartás. Az anyakönyvbe a Szlovák Köztársaság területén bekövetkezett anyakönyvi eseményeket, valamint a Szlovák Köztársaság állampolgárát érintő, külföldön bekövetkezett anyakönyvi eseményeket jegyzik be, továbbá a hivatal anyakönyvi okiratok - születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok első és másodpéldányait adja ki.

Házassági anyakönyvi kivonat kiadása

A házassági anyakönyvi kivonat kiadásához szükséges a személyes jelenlét, mert ezt az okmányt csak saját kézbe kaphatja meg  a kérvényező. Az okmány kiadása írásbeli kérvény alapján igényelhető. Az írásbeli kérvénynél szükséges a kérvényező aláírásának hitelesítése. Az okmány átvételekor szükséges felmutatni a személyi igazolványt vagy az útlevelet.

 

Kérvény házasságkötéshez

Ha egy pár házasságot szeretne kötni, ezt az állandó lakhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kell jelezniük. A kérvény kitöltése után a következő okmányokat kell felmutatni. Ugyanígy kell eljárni, ha egyházi esküvőt szeretnének, a különbség csak annyi, hogy abban az anyakönyvi hivatalban kell jelentkezniük, amelyik község vagy város templomában szeretnék a házasságukat megkötni.

Mind a civil, mind az egyházi esküvőhöz a következő eredeti okmányok szükségesek, melyeket az anyakönyvi hivatalban kell leadni:

nőtlen, hajadon

 a házasulandó anyakönyvi kivonata

 érvényes személyi igazolvány

  •  özvegy

a házasulandó anyakönyvi kivonata

 érvényes személyi igazolvány

 a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

  • kiskorúak

a házasulandó anyakönyvi kivonata

 érvényes személyi igazolvány

 jogerős bírósági határozat, mely engedélyezi a kiskorú házasságkötését

  • elvált

a házasulandó anyakönyvi kivonata

a házasulandó anyakönyvi kivonata

jogerős határozat a válásról

  • Külföldi állampolgárok

 a házasulandó anyakönyvi kivonata

 érvényes személyi igazolvány vagy útlevél

 az elváltaknál jogerős határozat a válásról

 az özvegyeknél az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

tanusítvány, hogy a házasulandó házasságot köthet külföldön, melynek tartalmaznia kell az állandó lakhelyet is. Ha ezt nem tartalmazza a tanusítvány, akkor igazolás is kell az állandó lakhelyről. Ha az adott ország nem ad ki tanusítványt, akkor igazolás kell arról, hogy nem ad ki ilyen okiratot.

Az idegen nyelvű okiratokat Szlovákiában hivatalosan is bejegyzett fordítóval kell lefordíttatni. A lefordított okmányokat a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 14 nappal az illetékes anyakönyvi hivatalban le kell adni további elbírálás  céljából. Bizonyos országok állampolgárainak iratait ún. APOSTILLE-val illetve SUPERLEGALIZÁCIÓ-val is el kell látni (itt).

 

Halotti anyakönyvi kivonat kiadása

 

A halotti anyakönyvi kivonatot a legközelebbi hozzátartozó kaphatja meg.  

Az első halotti anyakönyvi kivonat kiadása - szükséges dokumentumok haláleset esetén:

  • a halotti szemléről készült feljegyzés, melyet az orvos állít ki

  • az elhunyt személyazonossági igazolványa

  • az elhunyt hozzátartozójának adatai

A fent említett okmányok leadása után megvárásra ki lesz állítva a halotti anyakönyvi kivonat és a kérvény a temetkezési támogatáshoz. Ez a művelet illetékmentes.


Apasági nyilatkozat

Az apasági nyilatkozat feltételeit a 35/2005 családjogi törvény szabályozza.

- a szülők az egybehangzó apasági nyilatkozatot megtehetik a gyermek megszületése előtt (ajánlott) illetve a gyermek megszületése után is.

- kiskorú szülő esetében az apasági nyilatkozat csak kizárólag a bíróság előtt tehető meg.

- annál a leendő anyukánál, akinek a  jogerős válásától még nem telt el 300 nap, a törvény szerint a gyermek a volt férj nevét fogja viselni. Ezt a volt férj csak bírósági úton, az apaság megtagadásával tudja megváltoztatni.

- az apasági nyilatkozattételnél mindkét fél jelenléte szükséges.

Szükséges iratok:

- érvényes személyi igazolvány

- ha az anya elvált, a jogerős bírósági határozat a válásról


Illetékek 2024.4.1-től
Eredeti születési anyakönyvi kivonat, házasságlevél vagy halotti bizonyítvány  7,- €

Betekintés az anyakönyvbe   3,- € kötetenként

Külföldi esemény beírása az anyakönyvbe   15,- €

Házasságkötés nem illetékes anyakönyvi hivatalban szlovák állampolgárok esetén     30,- €

Szlovák állampolgár és külföldi állampolgár közti házasságkötés   - illeték 100,- €

Külföldi állampolgárok házasságkötése - illeték 280,- €

Házasságkötés illetéke, amennyiben a jegyeseknek nincs szlovákiai állandó lakhelye - 280,- €