Dobrovoľný hasičský zbor

 

 DHZ logo

 

 

 

IČO: 00 177 474

Identifikátor: 0620

Predseda: Eva Mériová ml.

Čestný predseda: Štefan Kalina

Veliteľ - Podpredseda: Ján Méri st.

Tajomník: František Sárosfai

Pokladník: Eva Mériová st.

Preventívar: Juraj Sárosfai st.

Zodpovedný za mládež: Zsolt Nagy

Strojník: Norbert Czetli st.

Štatutárnym zástupcom organizácie je: predseda, podpredseda, tajomník.