Úradné hodiny

Pondelok: 8,00 - 12,00 hod. a poobede 13,00 - 18,00 hod.

Streda: 8,00 - 12,00 hod. ; 13,00 - 16,00 hod.

Piatok: 8,00 - 12,00 hod.   

 

Mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci obce Vaše podania a záležitosti.

Zita Horváthová:  evidencia obyvateľstva, matrika, účtovníctvo, vzdelávacie zariadenia, hlásenia.

Monika Czetli: podateľňa, pokladňa, dane a poplatky, potvrdenia, evidencia stavieb, stavebný úrad,  životné prostredie, sociálne služby, hlásenia.

Ing. Anita Nagyová: personalistika, mzdy, hlásenia.