Obec

Geografické údaje

Krajina:  Slovensko Szlovák zászló
Kraj: Trnavský
Okres:  Dunajská Streda
Región:  Žitný ostrov
Turistický región: Podunajský 
Susedné obce a mestá:  

obec: Lehnice, Rohovce, Trnávka, Macov,  Čechová a Holice 
mestá: Dunajská Streda (13 km), Šamorín (12 km), Bratislava (32 km)
Celková rozloha obce : 078 ha
Nadmorská výška: 120 – 124 m n.m.
Hustota obyvateľstva na km2: 81

 

Demografické údaje

Počet obyvateľov ku konca roka 2022 bol 958.

 

Symboly obce

Erb obce:  tvoria v zelenom štíte z dvoch zlatých zvlnených položených pruhov vyrastajúce tri strieborné striebro listé zlato prepásané a zlato rozkvitnuté ľalie.

                                                                       erb

    

 

 

Vlajka obce: tvorí deväť pozdĺžnych pruhov  vo farbách zelenej, žltej, zelenej, bielej, zelenej,  bielej, zelenej, žltej   a zelenej. Vlajka obce má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka

 

Pečať obce:  vychádza z erbu obce s nápisom „Obec Blatná na Ostrove“.