Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 2. 2019

1/2019

školenie "Elektronická schránka"

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Ing. Erika Kusyová

Obec Blatná na Ostrove

19. 8. 2016

2016

potreby DPO

Neuvedené

Pyrokoplet s.r.o.

Obec Blatná na Ostrove

21. 12. 2015

7/2015

Potreby DPO

0,00 EUR

Pyrokoplet s.r.o.

Obec Blatná na Ostrove

15. 10. 2015

6/2015

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

0,00 EUR

Združenie obcí Horného Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve

Obec Blatná na Ostrove

28. 9. 2015

5/2015

Vykonanie technickej údržby a kontroly zariadenia EZS

0,00 EUR

KM ELASS s.r.o.

Obec Blatná na Ostrove

27. 7. 2015

3/2015

Osobný automobil Rapid

0,00 EUR

Vojtech Bors Oprava automobilov

Obec Blatná na Ostrove

10. 3. 2015

2/2015

6B7- Miestna komunikácia

0,00 EUR

Ing. Pavol Sebök PAULDS- DLS

Obec Blatná na Ostrove

20. 2. 2015

1/2015

Peňažný poukaz na obecný úrad Blatná na Ostrove a peňažný poukaz pre školskú jedáleň

0,00 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Blatná na Ostrove

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.